Tevékenységünk

Több mint 2 éves szakmai előkészítő munkának köszönhetően Magyarországon soha nem látott mélységű nemzetközi és hazai kutatás készült a nemzetközileg elismert és a biztosítási szektort kiválóan ismerő Boston Consulting Group közreműködésével, mely tudásanyagra és szektorális ismereteinkre alapozva alkottuk meg szövetségünk fő programpontjait.

Programunk

Célunk, hogy tevékenységünk révén hozzájáruljunk a biztosítási piac fejlődéséhez, és támogassuk az MNB által 2030-ig kitűzött célszámokhoz való felzárkózást. Azaz célunk, hogy tevékenységünkkel támogassuk a biztosítási szektor nemzetgazdasági súlyának emelkedését úgy, hogy a GDP-ben betöltött arányát közelebb emeli a bankszektoréhoz, csökkentve ezzel a jelenlegi 11,5-szeres különbséget. Az egy főre jutó szerződésszám növelése 1,57-ről 3-ra. A nem kötelező típusú termékek arányának növelése a megkötött biztosítási szerződések viszonylatában 49%-ról 70%-ra.

Szövetségünk kiemelten fontosnak tartja, hogy konkrét lépések mentén képviselje a tanácsadók érdekeit, szem előtt tartva a mindennapi munkájuk során szerzett tapasztalatokat. A biztosítási szektor folyamatos monitorozásából eredő piacfejlesztő témákat, szakpolitikai és szabályozási javaslatokat fogalmazunk meg és továbbítjuk a szabályozó felé, valamint aktívan részt kívánunk venni a biztosítási szektort illető, előremozdító szakmai vitákban, kerekasztalbeszélgetésekben.

Az átlagos információ- és kommunikációtechnológia kiadás az éves bruttó díjbevétel mindössze 3,7%-a. Szövetségünk aktívan kívánja támogatni az innovációt és a digitalizációt. Az ügyfélélmény javítására, a hatékonyság növelésére és az új innovatív lehetőségek kiaknázására koncentrálunk. A magasszintű ügyfélélmény érdekében szektorálisan elősegítjük a digitális aláírás elterjedését, támogatjuk az új digitális megoldásokat, valamint az AI széles körű használatát. A szakmához köthető digitalizációs és innovációs témákra építve kampányokkal, folyamatos szakmai publikációkkal és konferenciák szervezésével készülünk.

Szövetségünk fontosnak tartja a biztosításközvetítői szakma népszerűsítését és vonzóvá tételét. E célból neves egyetemekkel együttműködve posztgraduális diplomát adó képzéseket hozunk létre, alapozó képzéseket szervezünk pályakezdő szakemberek számára, egyben célzott programokat indítunk a jövő generáció szemléletformálása és pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében. Működésünkben megkülönböztetett figyelmet fordítunk a fiatal tagok aktív támogatására, a tehetségek felkarolására. Ösztönzésül szakirányú pályázatokat írunk ki az egyes korosztályok részére. Valamint gyakorlati lehetőséget teremtünk a frissen végzett fiatalok számára, hogy a szakmában kipróbálhassák magukat, és megtapasztalhassák az abban rejlő hatalmas potenciált.

Célunk, hogy tevékenységünk révén növekedjen a társadalom biztosítási szakmába vetett bizalma. Kiemelt figyelmet fordítunk az ügyfelek tájékoztatására, és a biztosítási szektorral kapcsolatos ismereteik bővítésére. Gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk a leggyakrabban félreértett kérdéseket, és azok helyes biztosításszakmai kezelését. Kommunikációs kampányokkal, edukációs tananyagokkal tovább kívánjuk emelni a társadalom pénzügyi tudatosságát. Tesszük mindezt annak érdekében, hogy az ügyfelek számára tiszta kép
alakulhasson ki a biztosítási tanácsadók valódi feladatáról, pontosan értsék és meg is követeljék saját tanácsadójuktól az őket megillető szolgáltatásokat.